REGULAMIN

Korzystając z serwisu, użytkownik zgadza się spełniać i zastosować do wszelkich wskazówek dotyczących serwisu i tam zamieszczonych ogłoszeń.

W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się na warunki, proszony jest o natychmiastowe zrezygnowanie z korzystania z serwisu.

1. Serwis udostępnia użytkownikom dodawanie darmowych ogłoszeń sprzedaży, kupna, zamiany i&nbspwynajmu.

2. Użytkownik rozumie, że serwis nie jest odpowiedzialny za ogłoszenia, informacje, oferty, komentarze, komunikaty użytkowników, pliki, obrazy, zdjęcia, ani za jakikolwiek inny materiał, który został udostępniony przez stronę internetową.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ponosi odpowiedzialność za użycie wszelkich treści, że musi oceniać i ponosić całe ryzyko z tym związane, że nie może polegać na wymienionych treściach, serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za żadne straty lub szkody, bez względu na ich naturę.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że serwis nie przegląda ani nie zatwierdza żadnych treści, ale także, że ma prawo, wedle swego wyłącznego uznania, odrzucić, skasować lub usunąć jakiekolwiek treści, które są lub mogą być dostępne za pośrednictwem serwisu, za naruszenie niniejszych warunków lub z jakiegokolwiek innego powodu lub bez niego.

5. Użytkownik przyznaje i zgadza, że jest wyłącznie odpowiedzialny za swoje treści opublikowane w&nbspserwisie, przekazane za ich pośrednictwem, zamieszczone do nich linki i za konsekwencje ich opublikowania. W szczególności, użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszystkie treści, które ściągnął, przesłał mailem lub w inny sposób udostępnił za pośrednictwem serwisu.

6. Użytkownik potwierdza, przyznaje, oświadcza i zapewnia, że:

a) dodając ogłoszenie potwierdza, że ma więcej niż 18 lat.

b) użytkownik jest właścicielem lub ma wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia do używania takich treści w serwisie i na stronie internetowej (w tym między innymi wszystkich patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw własności w dowolnych treściach,

c) użytkownik ma pisemną zgodę, pozwolenie lub zezwolenie wszystkich możliwych do zidentyfikowania w treściach osób fizycznych lub prawnych na wykorzystanie nazwiska lub wizerunku każdej z takich możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych lub prawnych w celu umożliwienia włączenia i wykorzystania treści w sposób przewidziany w serwisie.

7. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z treściami użytkownika.

8. Nie zezwala na działania naruszające prawa autorskie i naruszające własność intelektualną na stronie internetowej, i może wedle swego wyłącznego uznania usunąć wszelkie naruszające treści.

9. Załączając swoje fotografie, użytkownik nieodwołalnie zgadza się na wykorzystanie swoich fotografii w tej usłudze i oświadcza, i zapewnia, że ma wszelkie prawa, tytuł własności i prawo czerpania pożytków konieczne do załączania i wykorzystania fotografii w tej usłudze.

 

Użytkownik zgadza się nie zamieszczać, nie przesyłać mailem ani w inny sposób nie udostępniać treści:

  • naruszających jakiekolwiek przepisy prawa;
  • chronionych prawami autorskimi, opatentowanych, chronionych tajemnicą handlową lub w inny sposób będących przedmiotem praw własności osoby trzeciej;
  • naruszających którekolwiek z poniżej wymienionych praw własności intelektualnej którejkolwiek ze stron lub treści;
  • które są szkodliwe, obraźliwe, niezgodne z prawem, zagrażające, napastliwe, zniesławiające, pornograficzne, oszczercze, naruszające prywatność innych osób;
  • które przyczyniają się do nękania, poniżania, zastraszania lub wzbudzają nienawiść wobec osoby lub grupy osób z powodu przekonań religijnych, płci, orientacji seksualnej, rasy, pochodzenia etnicznego, wieku lub niepełnosprawności;
  • które są nieprawdziwe, fałszywe, wprowadzające w błąd, oszukańcze, dezinformujące;
  • nie kontaktować się z nikim, kto prosił, aby tego nie robić, nie przesyłać nie zamówionych materiałów komercyjnych; nie prześladować nikogo ani nikogo nie nękać.

Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnej funkcjonalności strony! Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o cookies, których używamy i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję cookies na tej stronie.